Yiu Lian Dockyards(Shekou)

Represented Shipyard for Asia

Dock 1 400 m x 83 m Graving Dock Cap: > 300.000 ton
Dock 2 360 m x 67 m Graving Dock Cap:    300.000 ton
Dock 3  240.5 m x 36 m Floating Dock Cap:      12.500 ton
Dock 4 190 m x 27,8 m Floating Dock Cap:      20.000 ton
Loading locations...