DSIC Changxingdao Shipyard

Represented Shipyard for Asia

DD 1-2 420 m x 68 m Graving Dock Cap: 300.000 ton
DD 1-3 330 m x 58 m  Graving Dock Cap:   15.000 ton
Loading locations...